default-logo
nav-hamburger
15
JAN
2019

39기 청소년 마음수련 인성캠프 2차(중등 1편)

Posted By :
Comments : Off

안녕하세요.
2차 캠프가 시작됐습니다.
짝짝짝!!

b2

b4

b5

b6

b8

b9

b10

b11

b12

b13

b14

b16

b17

b18

IMG_8102

IMG_8111

IMG_8123

IMG_8131

IMG_8137

IMG_8147

첫날 저녁식사 시간

IMG_8154

IMG_8214

IMG_8270

IMG_8276

IMG_8324

입소식과 안전교육으로 마무리했습니다.
IMG_8377

둘째날 명상 시작
처음인데,아주 잘하고 있네요.

IMG_8521

IMG_8523

IMG_8592

IMG_8634

IMG_8700

IMG_9035

IMG_9080

IMG_9128

IMG_9182

IMG_9203

IMG_9429

IMG_9445

IMG_9462

IMG_9472

IMG_9492

IMG_9552

IMG_9562

IMG_9582

IMG_9583

IMG_9619

IMG_9650

IMG_9676

IMG_9735

IMG_9799

IMG_9815

IMG_9857

친구들 모습이 참 밝아 보여요.^^
IMG_9888

IMG_9889

IMG_9894

IMG_9896

IMG_9967

IMG_9981

k6

k5

k3

k2

k1

IMG_9989

IMG_9985