default-logo
nav-hamburger
22
JAN
2016

청소년 인성캠프 마음빼기명상 – 작품전시회

Posted By :
Comments : Off

취미를 넘어 이제  장인이 된듯한 우리 아이들의  동아리 작품 !

이렇게까지 이쁠줄은 몰랐네요..^^

아기자기한 우리 아이들의 동아리 작품전시회에 초대합니다.

 

IMG_7435 IMG_7434 IMG_7432 IMG_7436 IMG_7351 IMG_7347 IMG_7348 IMG_7349 IMG_7350 IMG_7345 IMG_7352 IMG_7353 IMG_7354 IMG_7356 IMG_7357 IMG_7358 IMG_7360 IMG_7361 IMG_7362 IMG_7363 IMG_7364 IMG_7365 IMG_7366 IMG_7367 IMG_7368 IMG_7369 IMG_7372 IMG_7373 IMG_7374 IMG_7375 IMG_7376 IMG_7377 IMG_7378 IMG_7379 IMG_7380 IMG_7381 IMG_7382 IMG_7383 IMG_7384 IMG_7385 IMG_7386 IMG_7387 IMG_7388 IMG_7389 IMG_7390 IMG_7391 IMG_7392 IMG_7393 IMG_7394 IMG_7395 IMG_7396 IMG_7397 IMG_7398 IMG_7399 IMG_7400 IMG_7401 IMG_7402 IMG_7403 IMG_7404 IMG_7412 IMG_7407 IMG_7408 IMG_7409 IMG_7414 IMG_7415 IMG_7416 IMG_7417 IMG_7418 IMG_7419 IMG_7422 IMG_7423 IMG_7424 IMG_7425 IMG_7426 IMG_7428 IMG_7429 IMG_7430 IMG_7431 IMG_7437 IMG_7439 IMG_7440