default-logo
nav-hamburger
18
JAN
2016

청소년 인성캠프 마음빼기명상 – 체험활동

Posted By :
Comments : Off

마음빼기명상과 함께하는 체험활동 프로그램!

명상으로 키운 마음을 체험활동을 통해 더욱 발전시키는 계기가되며

변화하는 나의 모습을  직접  발견하는 시간이기도 합니다.^^

P1740377 P1740366 IMG_6302 IMG_6303 IMG_6291 IMG_6295 P1740359 P1740361 P1740362 P1740363 P1740364 P1740365 P1740367 P1740370 P1740371 P1740372 IMG_6460 IMG_6463 IMG_6286

IMG_2700

IMG_2702

IMG_2704

IMG_2708

IMG_2716

IMG_2720

IMG_2721

IMG_2722

IMG_2723

IMG_2724

IMG_2726

IMG_2730

IMG_2733

IMG_2736

IMG_2738

IMG_2740

IMG_2743

IMG_2745

IMG_2747

IMG_2749

IMG_2753

IMG_2756

IMG_2760

IMG_2766

IMG_2770

IMG_2771

IMG_2773

IMG_2776

IMG_2779

IMG_2782

IMG_2784

IMG_2786

IMG_2792

IMG_2799

IMG_2801

IMG_2803

IMG_2810

IMG_2812

IMG_2820

IMG_2822

IMG_2827

IMG_2829

IMG_2834

IMG_2835

IMG_2840

IMG_2843

IMG_2847

IMG_2853

IMG_2857

IMG_2861

IMG_2863

IMG_2868

IMG_2875

IMG_2883

IMG_2884

IMG_2886

IMG_2888

IMG_2897

IMG_2901

IMG_2908

IMG_2914